Konferenser och symposier Logopedprogrammets Vetenskapliga dag

2022-06-01 9:00 - 16:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birkeaulan 1, Forskningsgatan 51, Blickagången 9B

Logopedprogrammet och enheten för logopedi vid Karolinska Institutet välkomnar er till en Vetenskaplig dag då årets examensarbeten i logopedi presenteras.

Presentationerna är 10 minuter långa och därefter finns plats för frågor. Det är 15 minuters paus med jämna mellanrum och lunch kl. 12-13.
Programmet innehåller 19 presentationer, se bifogat program.


Vi får äntligen träffas fysiskt, men det finns även möjlighet att delta via zoom på följande länk: https://ki-se.zoom.us/j/64525662870

Sofia Strömbergsson                 Christina Samuelsson
Programdirektor,                        Enhetschef, professor
Docent       

Kontakt

Christina Samuelsson Professor/Logoped