Föreläsningar och seminarier Logopedprogrammets Vetenskapliga dag

2021-06-02 8:15 - 17:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birkeaulan, Blickagången 9B/ Forskningsgatan 51

Logopedprogrammet och enheten för logopedi vid Karolinska Institutet välkomnar er till en Vetenskaplig dag då årets examensarbeten i logopedi presenteras.

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62960286288

Presentationerna är 10 minuter långa och därefter finns plats för frågor. Det är 15 minuters paus efter var fjärde presentation och lunch kl 12-13. 

Programmet kommer att innehålla 28 presentationer. Utformning och digital länk kommer att finnas tillgänglig senast en vecka innan.

Välkomna!

 

Per Östberg, Programdirektor, docent 

Anette Lohmander, Enhetschef, professor

Program

Kontakt

Anna Peterson Administratör