Föreläsningar och seminarier LIME Talks - "Rediscover the missing link between research and practice - implementation research projects in India, Indonesia and Sweden

2020-10-13 15:30 - 16:30 Add to iCal
Campus Solna

Välkommen att delta vid LIME Talks tisdag den 13 oktober mellan 15:30-16:30. Professor Nawi Ng kommer att presentera och diskutera hinder och möjligheter för integrerade hälsofrämjande åtgärder och förebyggande kontroll av sjukdomar i ett globalt sammanhang. Han kommer att dissekera implementeringsforskningsfrågorna både på struktur- och individnivå med hjälp av exempel från Indien, Indonesien och Sverige.

Titel

"Rediscover the missing link between research and practice – implementation research projects in India, Indonesia and Sweden"

Föreläsare

Professor Nawi Ng, Göteborgs universitet, avdelning för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin

Prof Ng is a Professor of Global Health at the Department of Public Health and Community Medicine at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. He is also a Guest Professor of Epidemiology and Global Health at Umeå University. He is currently leading a few research projects funded by the VR and Forte, among which the STAR-C’s Research Programme funded by the Forte and the ICON Research Link project funded by the VR. The STAR-C is a multidisci¬plinary research project linking researchers at four faculties at Umeå University on developing digital coaching for behaviour change in collaboration with the Region Västerbotten. The ICON project focuses on implementation research for the integration of tuberculosis, diabetes mellitus and smoking prevention programme in India and Indonesia. 

Värd

Kristina Burström

Kontakt

Kristina Burström Senior forskare