Föreläsningar och seminarier LIME talks: Gör ditt nästa förbättringsprojekt mer framgångsrikt – ett samtal utifrån ’Implementeringsboken’

2023-09-26 15:00 - 16:20 Add to iCal

Implementering innebär att föra in något nytt i en organisation i avsikt att skapa nytta. Processen är förvånansvärt likartad oavsett vad man vill föra in: en ny behandlingsmetod, en ny teknik eller ett administrativt system.

Porträtt av Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz.
Henna Hasson & Ulrica von Thiele Schwarz. Foto: Henna Hasson (privat),Johanna Wulff

Implementering är ofta mödosamt och risken att misslyckas är stor. Det krävs systematik och kunskap för att räta ut alla frågetecken: Hur vet man om det nya verkligen gör nytta? Hur blir man av med det gamla – det som inte längre behövs? Hur kan det nya integreras i det som redan pågår? Hur får man med sig de som inte vill ta sig an ännu en förändring?

Författarna till Implementeringsboken, Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz, berättar om vad du kan göra för att lyckas med ditt förbättringsprojekt. Utgångspunkten är det mest relevanta från implementeringsvetenskapen och deras egna erfarenheter av att implementera allt från digitalisering till evidensbaserade metoder.

Värd: Carl Johan Sundberg, professor vid LIME, KI

Länk till Zoom
Tid: 15:00 - 16:20

Kontakt

Marta Roczniewska Senior forskningsspecialist