Föreläsningar och seminarier LIME talks: "Framtidens sjukvård - fokus på organisation och kunskapsstyrning"

2021-02-11 16:00 - 17:00 Add to iCal
Online Zoom
LIME talks

Välkommen till LIME talks på torsdagen den 11 februari 2021 mellan kl 16-17 som bjuder på ett panelsamtal på temat Framtidens sjukvård – fokus på styrning och organisering med Anna Nergårdh, Göran Stiernstedt och Björn Wettermark.

Anslut via Zoom

Använd Zoomlänk för att ansluta till mötet. 

I samtalet diskuteras bland annat framtidens sjukvård vad gäller organisering inom regioner och kommuner, primärvårdens uppdrag samt hur den nära vården och centraliserade vårdtjänster kommer att se ut. Desssutom behandlas resursfrågan, styrning av sjukvården med aspekter såsom kunskapsstyrning, nationell vårdstrukturering, betydelsen av olika statliga satsningar, inverkan av vårdval, den statliga tillsynen av hälso- och sjukvården, prioriteringar utifrån behov samt individens ansvar och egenvård.

Anna Nergårdh är läkare, specialist i internmedicin och kardiologi och medicine doktor. Hon har varit verksamhetschef, chefläkare och biträdande landstingsdirektör, ledamot i styrelsen för Socialstyrelsen samt ingått i ledningsgruppen för Södersjukhuset AB. Nergårdh ledde utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” under 2017-21.

Göran Stiernstedt är läkare, specialist i infektionssjukdomar och docent. Han har varit divisionschef, sjukhusdirektör, biträdande landstingsdirektör och chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges kommuner och landsting. Stiernstedt har även varit nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården och lett utredningen ”Ordning och reda i vården”.

Björn Wettermark är farmaceut och professor. Han har varit ansvarig för den nationella läkemedelskommittén inom Apoteket AB, chef för analysenheten vid Medicinskt kunskapscentrum och Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling inom SLL samt projektledare för omstrukturering av kunskapsstyrning inom sjukvården i Stockholm och Gotland.

Värd

Carl Johan Sundberg, Inst. för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)