Disputationer Licentiatseminarium: Therese Scott Duncan

2020-05-13 9:30 Add to iCal
Campus Solna Sal Karolina, Karolinska Institutet, Widerströmska, plan2, Tomtebodavägen 18a, Solna

Välkommen till Therese Scott Duncans licentiatseminarium den 13 maj 2020 kl. 09:30 i sal Karolina, plan 2 i Widerströmska huset, Solna. Det går även att delta online via Zoom eller telefon.

Delta i mötet online

Via länk: https://ki-se.zoom.us/j/62485213659

Mötes-ID: 624 8521 3659

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ned gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 624 8521 3659

Delta via 'One tap mobile'

+46850500828,,62485213659# Sverige
+46850500829,,62485213659# Sverige

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer: 624 8521 3659 när du uppmanas göra det:

+46 8 5050 0828 Sverige
+46 8 5050 0829 Sverige
+46 8 5052 0017 Sverige
+46 850 539 728 Sverige
+46 8 4468 2488 Sverige

Mötes-ID: 624 8521 3659

Om du befinner dig utomlands, kan du hitta det nummer som gäller för det land du befinner dig i på länken: https://ki-se.zoom.us/u/cbRWtcqDwj

Titel

"Paving the way - the second generation of e-patients, their experiences, actions and driving forces"

Respondent

Therese Scott Duncan, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Health Informatics Centrum (HIC)

Huvudhandledare

Sabine Koch, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Health Informatics Centrum (HIC)

Bihandledare

Maria Hägglund, Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, klinisk psykology i hälso- och sjukvård

Lena Sharp, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), avdelningen för innovativ vård

Examination Board

Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, profil hälsa och välfärd

Birgitta Johansson, Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, experimentell och klinisk onkologi

Ann-Christine Andersson, Jönköpings University, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Hälsohögskolan

Kontakt

Therese Scott Duncan Doktorand-L