Annan Licentiatseminarium: Renata Utorova, CIM

2020-06-17 9:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg ANA Futura Von Behring plan 9 / ZOOM

Titel på avhandlingen: "Common respiratory virus infections in cystic fibrosis - from immunity to vaccine"

Namn och enhet för doktoranden
Renata Utorova, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för medicin, Huddinge, KI

Lokal
ANA Futura Von Behring plan 9

Titel på avhandlingen
Common respiratory virus infections in cystic fibrosis - from immunity to vaccine

Huvudhandledare
Professor Malin Flodström Tullberg, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för medicin, Huddinge, KI

Bihandledare
Professor Lena Hjelte, Institutionen för Kliniska Vetenskaper och Teknologi, Enheten för pediatrik, KI
Dr. Ferenc Karpati, Institutionen för Kliniska Vetenskaper och Teknologi, Enheten för pediatrik, KI
Docent Björn Fischler, Institutionen för Kliniska Vetenskaper och Teknologi, Enheten för pediatrik, KI

Betygsnämnden består av:
Docent Anna Smed Sörensen, KI
Professor Lars Lindquist, KI
Professor Mona Landin-Olsson, Lunds Universitet

Zoom möte
ID: 617 3046 7042
Lösenord: 630018
Zoom länk: https://ki-se.zoom.us/j/61730467042?pwd=R2sxQ0RZekxrTlFsWE83MitqMngzZz09

Kontakt