Disputationer Licentiatseminarium Maria Vinberg

2020-05-14 9:00 Add to iCal
Annan Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, Sal 36 plan 6

Titel: Between the lines: Gambling among atheletes and coaches in four elite sports

Huvudhandledare

Ingvar Rosendahl, Med dr, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Natalie Durbeej, Med dr, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Pia Enebrink, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Susanna Geidne, Docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Johan Norberg, Professor, Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet

Cecilia Åslund, Adjungerad professor, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Ordförande

Karolina Sörman, Ph.D, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Ingen föranmälan krävs, kontakta karolina.sorman@ki.se vid frågor

Zoom-kod: https://us02web.zoom.us/j/88102030182?pwd=RjBTVHBCUlVERzE5QmpPMzkwdnQ0U…

 

Kontakt

Karolina Sörman Anknuten till Forskning