Disputationer Licentiatseminarium Linnea Kjeldgård

2020-05-13 9:00 Add to iCal
Campus Solna Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6

Titel: Sickness absence and disability pension among individuals injured in a bicycle crash

Huvudhandledare:

PhD Emilie Friberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor Kristina Alexanderson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Helena Stigson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Betygsnämnd:

Docent Jette Möller, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Professor Marco Dozza, Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola

Professor Ulf Björnstig, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet

Det går även att delta online via Zoom eller telefon

Delta i mötet online

via länk: https://ki-se.zoom.us/j/69815365519

Mötes ID: 698 1536 5519

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ned gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 698 1536 5519

Delta via ’One tap mobile’

+46850500828,,69815365519# Sweden

+46850500829,,69815365519# Sweden

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer: 669 4162 7663 när du uppmanas göra det:

        +46 8 5050 0828 Sweden

        +46 8 5050 0829 Sweden

        +46 8 5052 0017 Sweden

        +46 850 539 728 Sweden

        +46 8 4468 2488 Sweden

Mötes ID: 698 1536 5519

Om du befinner dig utomlands, kan du hitta det nummer som gäller för det land du befinner dig i på länken: https://ki-se.zoom.us/u/cqlq7kne3