Disputationer Licentiatseminarium: Joel Freilich

2021-04-23 13:00 - 23:59 Add to iCal
Online Zoom och sal Utsikten på Inst. för Lärande, Informatik, Management och Etik, Campus Solna, Tomtebodavägen 18 a, vånging 4 i Widerströmska huset

Välkommen till Joel Freilichs licentiatseminarium fredagen den 23 april 2021.

Anslut via Zoom

Anslut via Zoom-länk. Maila Joel Freilich om du vill närvara så skickar han mötes-ID och lösenord.

Efter seminariet blir det mingel i rum Utsikten, plan 4. Under rådande omständigheter kommer antalet platser att vara begränsat. Maila Joel om du vill vara med på minglet så att det kan skötas på ett Covid-19-säkert sätt.

Titel

"Finding common ground: Patient-centered care and self-management support of multimorbidity in primary health care"

Författare

Joel Freilich, Medical Management Centrum (MMC), Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Huvudhandledare

Mirjam Ekstedt, Linnéuniversitetet

Bihandledare

Maria Flink, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Allmän Medicin och primärvård, Karolinska Institutet

Gunnar Nilsson, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,  Allmän Medlicin och primärvård, Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Marie Ernsth-Bravell, Jönköping University

Gunnar Akner, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Klinisk geriatrik, Karolinska Institutet

Staffan Nilsson, Linköping University

Ordförande

Carolina Wannheden, Medical Management Centrum (MMC), Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

 

Kontakt

Joel Freilich Anknuten till Undervisning/Handledning