Disputationer Licentiatseminarium: Fitsum Teni

2021-03-26 9:00 - 23:59 Add to iCal
Online Zoom och sal Utsikten på Inst. för Lärande, Informatik, Management och Etik, Campus Solna, Tomtebodavägen 18 a, vånging 4 i Widerströmska huset

Välkommen till Fitsum Tenis licentiatseminarium fredagen den 26 mars 2021. Mötet hålls digitalt via Zoom pga rådande pandemi.

Anslut via Zoom

Maila Fitsum Teni om du vill närvara så skickar han Zoom-länk.

Titel

"Health-related quality of life of different patient groups in Swedish National Quality Registers: longitudinal studies of EQ-5D data and application of different value sets."

Författare

Fitsum Teni, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE), Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Huvudhandledare

Kristina Burström, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE), Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Bihandledare

Ola Rolfson, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) & Avdelningen för ortopedi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Betygsnämnd

Knut Stavem, Institutet för Klinisk medicin, Medicinska fakultetet vid Oslo universitet, Norge 

Jahangir Khan, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Katarina Steen Carlsson, Hälsoekonomi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Ordförande

Niklas Juth, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE), Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Kontakt

Fitsum Teni Postdoktor