Disputationer Licentiatseminarium: Emma Söreskog

2021-12-21 9:00 Add to iCal
Campus Solna

Välkommen till Emma Söreskogs licentiatseminarium tisdagen den 21 december 2021.

Anslut via Zoom

Anslut via Zoom-länk

Seminariet följs av mingel och förfriskningar i Utsikten, plan 4. Meddela Emma Söreskog om du vill vara närvara genom att mejla senast den 13 december, så att det kan ordnas på ett (covid-)säkert sätt.

Titel

"Spinal cord stimulation in chronic pain: a study of health outcomes and costs"

Författare

 Emma Söreskog, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Huvudhandledare

Niklas Zethraeus, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Bihandledare

Fredrik Borgström, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Betygsnämnd

Thomas Davidson, Linköpings universitet

Johan Jarl, Lunds universitet

Emmanuel Bäckryd, Linköpings universitet

Ordförande

Peter Lindgren, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Kontakt

Emma Söreskog Anknuten till Forskning;Doktorand