Annan Licentiatseminarium: Ben Tzu-Pin Tseng

2023-05-26 13:00 - 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Vallmon, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge (C2:94)

Välkommen på licentiatseminarium för doktorand Ben Tzu-Pin Tseng, Mikael Rydén & Niklas Mejhert lab, avdelningen för endokrinologi vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Titel: "Characterizing the effects of weight loss on human adipose tissue gene transcription and cell composition".

Doktorand

Ben Tzu-Pin Tseng, Mikael Rydén & Niklas Mejhert lab, Avdelningen för endokrinologi, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet (KI).

Titel

Characterizing the effects of weight loss on human adipose tissue gene transcription and cell composition.

Huvudhandledare

Niklas Mejhert, Mikael Rydén & Niklas Mejhert lab, Avdelningen för endokrinologi MedH, KI.

Bihandledare

Mikael Rydén, Mikael Rydén & Niklas Mejhert lab, Avdelningen för endokrinologi, MedH, KI.

Betygsnämnd

  • Carolina Hagberg, institutionen för medicin, Solna (MedS), KI.
  • Tore Bengtsson, Department of Molecular Biosciences, Stockholms Universitet.
  • Maria J. Pereira, Department of Medical Sciences, Uppsala Universitet.

 

Kontakt