Annan Licentiatseminarium Andreas Malm

2021-06-21 9:00 Add to iCal
Annan Emmy Rappesalen (T1), Röda Korsets Högskola, Hälsovägen 11C, Huddinge and via Zoom

Titel: Post-migration stress and mental health among refugees: a population-based survey among refugees from Syria recently resettled in Sweden

Huvudhandledare 

Docent Petter Tinghög, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Ph.D Jurgita Narusyte, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 
Examination Board 

Betygsnämnd

Ph.D Anna-Clara Hollander, Institutionen för Gobal folkhälsa, Karolinska Institutet 

Docent Jessica Carlsson Lohmann, Institutionen för Klinisk Medicin, Köpenhamns Universitet 

Docent Lisa Berg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm Universitet 

Ordförande 

Forskare Monir Mazaheri, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 

Sammanfattning av avhandling

https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47622

Kontakt

Andreas Malm Doktorand