Disputationer Licentiatexamen Gunnel Wärn Hede

2019-12-18 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23

”Percutaneous endoscopic gastrostomy in geriatric patients with dysphagia”

Huvudhandledare

Docent Milita Crisby, Sektionen för klinisk geriatrik, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Bihandledare

Docent Gerd Faxen-Irwing, Sektionen för klinisk geriatrik, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Doktor Britt Ebbeskog, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Doktor Kristina Gottberg, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Professor Albert Westergren, avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap, Fakulteten för hälsovetenskap, Kristianstad universitet

Docent Mirna Abraham, Nordling, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Docent Åsa Dedering, Sektionen för fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Kontakt