Disputationer Licentiatexamen: Gabriella Bernhoff

2023-02-03 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, sal S213, samt online via Zoom

Titel: On the clinical assessment of persistent fatigue and pain

Huvudhandledare

Eva Rasmussen Barr, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Bihandledare

Lina Bunketorp Käll, docent, Göteborgs universitet, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering 

Betygsnämnd

Paul Enthoven, docent, Linköpings universitet, iInstitutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård (Nämndordförande)

Eva-Maj Malmström, docent, Lunds universitet, institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för öron-, näs- och halssjukdomar

Per Julin, med. dr., Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för klinisk geriatrik

Zoom

Välkommen att delta via Zoom:
https://ki-se.zoom.us/j/61839987158 

Kontakt