Disputationer Licentiatexamen: Charlotte Palmqvist

2020-06-17 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg ANA Futura, plan 9, Alfred Nobels Allé 8. Även via länk.

Hygiene at CT and MRI

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64013883977

Huvudhandledare

Professor Christian G. Giske
Karolinska Institutet
Avdelningen för laboratoriemedicin
Enheten för klinisk mikrobiologi

Bihandledare

MD, PhD Anders Samuelsson
Karolinska Institutet
Avdelningen för medicin, Solna
Enheten för infektionssjukdomar

Dr. Kent Fridell
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för radiografi

Betygsnämnd

Professor Anna Norrby-Teglund
Karolinska Institutet
Avdelningen för medicin, Huddinge
Center för infektionsmedicin

Associate professor Johan Struwe
Karolinska Institutet
Avdelningen för medicin, Solna
Enheten för infektionssjukdomar och dermatologi

Associate professor Solveig Lundgren
Göteborgs universitet
Avdelningen för hälsa och vårdvetenskap

Kontakt