Disputationer Licentiaexamen: Birgitta Tengroth

2020-03-18 12:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna ÖNHs föreläsningssal, A6:02, plan 2

“Hearing in children with cleft palate”

Huvudhandledare

Christina Hederstierna, MD., PhD
Enheten för öron- näs och halssjukdomar
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Anette Lohmander
Enheten för logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Fakultetsopponent

Professor Elina Mäki-Torkko
Örebro Universitet
Fakulteten för Medicin och Hälsa
Institutionen för Medicinska Vetenskaper

Betygsnämnd

Docent Magnus Becker
Lunds Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Enheten för kirurgi

Professor Emeritus Magnus von Unge
UiO
Institutionen för klinisk medicin,
Campus Åhus
Kirurgiska enheten

Kontakt

Birgitta Tengroth Anknuten till Forskning