Föreläsningar och seminarier LGBTQ health and the influence of structural, interpersonal, and individual factors

2019-07-31 17:00 - 17:45 Add to iCal
Annan Pride House, C3, Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98

Vid detta seminarium kommer KI-forskarna Richard Bränström och Arjan Van Der Star att prata om hur hälsa påverkas av strukturella, interpersonella och individuella faktorer.

Under de senaste tio åren har andelen homosexuella män och kvinnor som utsätts för hot och våld minskat och den psykiska hälsan har förbättrats. Det har skett i takt med förbättrad lagstiftning, som inkludering av sexuella minoriteter i hatbrottslagstiftningen, skydd mot diskriminering på arbetsplatser och könsneutrala äktenskap.

Ur ett forskningsperspektiv är det intressant att studera sambandet närmare: På vilket sätt kan samhällsfaktorer påverka de stora skillnader vi ser i hälsa mellan homosexuella, bisexuella och heterosexuella? Hur ser mekanismerna ut?

Seminariet hålls på engelska.