Intern kurs och fortbildning Ledarskapsutbildning Akademiskt Ledarskap del II

2019-09-26 8:30 - 16:30 Add to iCal
Campus Solna Rum 634 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna. Lokal på Umu: VvA201 (förmiddag) och VvC 201 (eftermiddag). Notera byte av lokal mellan för- och eftermiddag.

Utveckling av akademiskt ledarskap för SFO-V Fellows/juniora forskare handlar om hur vårdvetare kan ta plats i samhället och på lärosäten, leda en forskargrupp och hantera den ökade arbetsbörda och det utvidgade ansvar som akademiskt ledarskap innebär. Utbildningen ska ge nyttiga kunskaper, visa upp förebilder som delar sina erfarenheter samt ge tillfälle till reflektion inom fyra områden.

Ledarskap på samhällsnivå – hur tar vi plats som vårdvetare?

Ledarskap på samhällsnivå kan t ex inkludera uppdrag inom expert-/gransknings- och styrgrupper hos myndigheter, professionella organisationer, forskningsfinansiärer, patient-/ brukarorganisationer, hälso- och sjukvården och i näringslivet samt att förekomma i media.
Man behöver då förstå vad som styr beslut och var ekonomiska medel kommer ifrån, t ex forskningsproposition, budgetproposition, regleringsbrev – vad är det och hur/när kan man påverka och bidra. Hur kan man tänka kring allianser med personer/organisationer för att uppnå sina mål?

Medverkande:

- Suzanne Axell, medicine hedersdoktor, journalist, programledare ’Fråga doktorn’
- Carol Tishelman, professor innovativ vård- och omsorgsforskning, Sophia Savage, projektledare
- Ida Kåhlin, ordförande Sveriges arbetsterapeuter
- Karin Wadell, professor i fysioterapi