Föreläsningar och seminarier Lärardagen 2023: Utbildning och lärande i en föränderlig värld

2023-09-27 8:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Foto av en person med VR-glasögon på sig.
Lärardagen 2023. Foto: Storyblocks/UoL.

Onsdag 27 september välkomnar vi dig med undervisningsuppdrag eller involverad i utbildningsfrågor till en dag med föreläsningar, diskussioner och nätverkande tillsammans med kollegor på KI.

Vi lever in en tid med stora förändringar. Pandemi, det säkerhetspolitiska läget och nya tekniska möjligheter - allt har inneburit utmaningar för Karolinska Institutet.

På årets lärardag fokuserar fokuserar vi på hur vi hanterar omgivningens konstanta förändring och fortfarande kan erbjuda en av världens främsta utbildningar inom hälso- och sjukvård och medicin.

Om programmet

Dagen kommer att bestå av talare och paneldiskussion om hur hur kan vi vara innovativa och integrera de förändringar/förbättringar vi ser möjliga i en pågående verksamhet och på ett hållbart sätt?

På eftermiddagen kan du delta i workshops om vad aktivt och studentcentrerat lärande innebär i dagens kontext, och hur lärare/kursansvariga kan förhålla sig till ”nymodigheter” och utmaningar.