Annan Kurs i basal vetenskaplig metodik för ST-läkare i radiologi

2023-11-06 8:00 till
2023-11-07 16:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kursen riktar sig till ST-läkare inom radiologi utan tidigare forskningserfarenhet som önskar fördjupad kunskap inom området. Några särskilda förkunskaper krävs inte. Kursen har som mål ge deltagarna en grund för ett medicinskt vetenskapligt syn-och förhållningssätt att tillämpa i det kliniska arbetet.

Kursdatum 6-7 november 2023

Ytterligare en halvdag behöver avsättas före kursstart för förberedelse av presentation under kursen.

Målgrupp

ST-läkare i radiologi.

Kursen riktar sig till ST-läkare inom radiologi utan tidigare forskningserfarenhet som önskar  fördjupad kunskap inom området. Några särskilda förkunskaper krävs inte.

Före kursstart kommer material att skickas ut till deltagarna och gruppindelningar att ske. Där ingår en vetenskaplig artikel som ska presenteras av gruppen (3-4 deltagare) dag 2. Förberedelsen kräver en del av dag före kursstart.

Kursinformation

Kursledare är Anna Kistner, och Linn Smith båda disputerade och specialister inom radiologi, vid Karolinska Universitetssjukhuset. Anna arbetar vid Medicinsk strålningsfysik och Nuklearmedicin, Solna och Linn Smith vid Medicinsk enhet Neuroradiologi.  

Totalt 15 deltagare. Upp till fem kursplatser är reserverade till externa sökande utanför Karolinska Universitetssjukhuset. Först till kvarn gäller. Kursanmälan skickas till anna.kistner@regionstockholm.se.

Efter genomgången kurs erhålls intyg för delmål A5 i Socialstyrelsens föreskrifter för ST-utbildning.

För uppfyllande av Socialstyrelsens kompetensmål A5 

Kursbeskrivning och mål:

Kursen i vetenskapsmetodik har som mål ge deltagarna en grund för ett medicinskt vetenskapligt syn-och förhållningssätt att tillämpa i det kliniska arbetet.

Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs övergipande kunna:

  1. Värdera forskningsresultat inom den egna specialiteten och tillämpa dessa i den kliniska vardagen, formulera vetenskapliga frågeställningar och presentera relevanta metoder för att lösa dessa.
  2. På en grundläggande nivå kommunicera vetenskapliga resultat och ämneskunskaper muntligt och skriftligt. Kursdeltagarna ska även ha kännedom om forskningsetiska regler och riktlinjer.
  3. Söka forskningsmedel

Kursbeskrivning och preliminärt schema