Föreläsningar och seminarier Kulturella hjärnan föreläsning: Musical Daydreams

2024-04-17 15:00 Add to iCal

Talare: Elizabeth Margulis, Director, Music Cognition Lab Princeton University U.S.A
Host: Gunnar Bjursell och John Sennett

Beskrivning 
Musik kan frammana en rad fantasier från självbiografiska minnen till fiktiva scener, reaktioner som ofta har betraktats i separata forskningsområden. Men med tanke på den mängd fantasier som är inblandade i att minnas och den mängd minnen som är inblandade i att föreställa sig, kan övervägande av de olika typerna av musikaliska dagdrömmar inom en enda ram ge nya insikter. Denna föreläsning presenterar en ny uppsättning metoder och tillvägagångssätt för att undersöka hur musik framkallar dagdrömmar och varför de är viktiga

Föreläsningen hölls på engelska

Kontakt

Gunnar Bjursell Anknuten till Forskning