Konferenser och symposier Konferens om matstrups- och magsäckscancer – vägen framåt, 2021

2021-10-15 9:00 - 17:00 Add to iCal
Annan Stockholm Waterfront Congress Centre, plan 2, sal C1 och sal C2, Nils Ericsons Plan 4

Fredagen den 15 oktober 2021 arrangerar forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap tillsammans med PALEMA, patientorganisationen för matstrups- och magsäckscancer, och det Nationella kvalitetsregistret för esofagus och ventrikelcancer (NREV) en konferens om matstrups- och magsäckscancer.

Moderator för dagen: Erik Blix

Preliminärt program
 

Kontakt

Kalle Mälberg Forskningssköterska