Konferenser och symposier Konferens: Nya ämnen inom artificiell intelligens

2021-08-01 till
2021-08-05 Add to iCal
Annan San Diego, USA

Syftet med konferensen är att samla experter från olika forskningsområden för att diskutera nya tillämpningar av artificiell intelligens inom biomedicin, neuroavbildning, mikroskopi, ”active matter” samt fotonik.

Vi räknar även med deltagare från den industriella sektorn i hopp om att främja möjligheterna till kommersialisering och nyttogörande.

Läs mer om vilka ämnen som kommer behandlas på: SPIE Optics + Photonics 2021

Det är redan nu möjligt att skicka in abstrakt.

Vänligen vidarebefordra denna information till alla som kan vara intresserade!

 

Med vänlig hälsning,

Joana B. Pereira (Karolinska Institute)

Giovanni Volpe (Gothenburg University)

Aydogan Ozcan (University of California)

Daniel Brunner (Institut Franche-Comte Electronique Mecanique Thermique et Optique)

Kontakt

Joana Pereira Senior forskare