Intern kurs och fortbildning Kom igång med Mentimeter och Padlet i din undervisning

2022-04-26 9:30 - 11:00 Add to iCal
Online Zoom
Omröstning i Mentimeter.
Mentimeter. Foto: Illustration: Mentimeter.

På denna workshop får du möjlighet att se hur du kan använda Padlet och Mentimeter i din undervisning med hjälp av Canvas. Dessa verktyg kan användas för synkrona och asynkrona läraktiviteter.

Padlet och Mentimeter är verktyg kan användas för synkrona och asynkrona läraktiviteter, via Canvas eller som fristående länkar under Zoom.

Målgrupp

Målgruppen för denna workshop är lärare eller administratörer som vill använda dessa verktyg i undervisningen.

Upplägg

Du kommer att få tillgång till ett Canvas-kursrum inför denna workshop och du kommer att få några korta uppgifter att göra i förväg för att se exempel på hur Padlet och Mentimeter fungerar och hur de skiljer sig åt. Tidsåtgång för dessa är cirka en timme.

Padlet

Padlet fungerar som en digital anslagstavla där du skapar innehåll tillsammans med andra. Du kan bidra till en Padlet om du har fått tillgång till länken och den är öppen.

Före workshoppen behöver du ha loggat in i KI:s Padlet minst en gång: https://ki.padlet.org (använd KI-mejl & lösenord).

Mentimeter

Mentimeter är ett lättanvänt verktyg som du kan använda för att skapa interaktiva presentationer och omröstningar. Du kan använda det såväl synkront som asynkront.

Före workshoppen behöver du ha loggat in i KI:s Mentimeter minst en gång: https://mentimeter.com/join/karolinskainstitutet (använd KI-ID & lösenord).

Registrering

Anmäl dig till workshop Padlet och Mentimeter i Canvas.

Kontakt

Carina Bois IKT-pedagog
08-524 841 40