Föreläsningar och seminarier KLOK-pristagare gästar MedEd Lab

2020-11-17 12:00 - 13:00 Add to iCal
Online Zoom

Lärmiljön för våra studenter i olika verksamheter har sina utmaningar. Några som lyckats är KLOK-pristagarna 2018, Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd.

Med avstamp i de erfarenheter av utbildning och forskning som genomförts vid en av enheterna i Stureby vill vi diskutera hur lärande och lärmiljö kan stimulera i olika sammanhang.”

KLOK-priset 2018 formgiven och skapat av Orrefors Riksglasskola
KLOK-priset 2018 formgiven och skapat av Orrefors Riksglasskola

Vid detta lunchseminarium kommer vi att diskutera effekterna av att erhålla KLOK-priset under en kort intervju med verksamhetschefen och några medarbetare. Dessutom presenterar Margarita Mondaca sin forskning ” Att lära sig tillsammans genom forskning med deltagande ansats” genomförd vid Stureby Vård och Omsorgsboende.

Vi diskuterar utmaningar och möjligheter i lärmiljö inom kommunal verksamhet tillsammans med Margarita Mondaca, leg Arbetsterapeut, bitr lektor NVS och Åsa Olsson Leg Specialistsjuksköterska, AKA, adjunkt UoL Doktorand

 

Seminariet ges på svenska.

KLOK-Priset

KLOK står för kliniskt lärande genom organisations- och kompetensutveckling och prissumman är 50 000 kr.

Motivering till pristagarna:

”Egen regi i Enskede -Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning har på ett föredömligt sätt under flera år arbetat med att utveckla verksamheten för att ge studenterna en god lärmiljö. Man har satsat på personalens pedagogiska kompetensutveckling, implementerat peer learning för samtliga verksamheter, utvecklat studentmottagande i ledningssystemet, utvärderat verksamheten för att få underlag för kontinuerlig förbättring, startat ett forskningssamarbete med KI samt stimulerat flera andra stadsdelsförvaltningar till att utveckla bra studerandemiljöer.”

Om MedEd Lab

MedEd Lab är en serie seminarium som är webbaserade. De är utgivna av enheten för undervisning och lärande och är till för alla involverade i att utbilda på Karolinska Institutet. Allt ifrån dig som utbildar större delen av din tillvaro till dig som endast "gästspelar" och forskar eller är kliniskt aktiv större delen av din arbetstid. Gemensamt är att vara nyfiken på utbildningsfrågor och en önskan om att både dela med sig och hitta inspiration.

Vi vill knyta an till er och diskutera våra utbildningar och undervisning. Från det lilla till det stora, det kan vara något konkret just nu till mer teoretiska eller strukturella bitar, från lärande i en verksamhet till vad aktuell forskning kommit fram till. Tillsammans hoppas vi skapa ett forum att lära ihop samtidigt som vi utprovar nya metoder.

Det kommer vara ca ett seminarium i månaden och framtida MedEd Lab annonseras i pedagogiska nätverket i Teams såväl som UoLs kalender.

Anmälan

Du kan anmäla dig via denna länk

Kontakt

Teresa Sörö Avdelningschef
+46852484304