Konferenser och symposier ’Kliniska prövningar av covid-19 behandling under brinnande pandemi i Sverige: Hur gick det och hur kan vi förbereda oss för att göra det ännu bättre nästa gång?’

2023-12-14 9:30 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Ragnar Granit, Karolinska Institutet, Campus Solna, Stockholm
Illustration av coronaviruset
Illustration av coronaviruset Foto: Getty Images

Välkommen på symposium om ’Kliniska prövningar av covid-19 behandling under brinnande pandemi i Sverige: Hur gick det och hur kan vi förbereda oss för att göra det ännu bättre nästa gång?’
Organisatörer: Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet, i samarbete med Lunds universitet, Örebro universitet och Göteborgs universitet.
Om ni är intresserade av att delta, anmäl er, via länken nedan. Vi bjuder på en lättare mingellunch och möjlighet att nätverka efteråt.

Klicka här för att anmäla dig! Vi bjuder på en lättare mingellunch för de som anmält sig och möjlighet att nätverka efteråt. Sprid gärna i ditt nätverk. 

Keynote speaker: Professor Jens D. Lundgren, Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections CHIP, Köpenhamn: Clinical Research during a pandemic: the do’s and don’ts 

Frågor som kommer diskuteras:

  • Vilka studier gjordes i Sverige under covid-19-pandemin, vilka var utmaningarna och framgångsfaktorerna?
  • Hur ska Sverige satsa på forskningsinfrastruktur för kliniska behandlingsprövningar under en pandemi eller annan hälsokris?

Presentationer av covid-19 behandlingsstudier på svenska sjukhus, av: 

  • Infektionsläkare, med dr, Katarina Niward, infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Infektionsläkare, professor Magnus Rasmussen, infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Anestesiläkare, med dr, Rebecka Rubenson-Wahlin, anestesi/IVA-kliniken, Södersjukhuset, Stockholm
  • Urolog, docent Andreas Josefsson, Kirurgcentrum/Urologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Infektionsläkare, docent Sara Cajander, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
  • Infektionsläkare, docent Lars-Magnus Andersson, infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Anestesiläkare, docent Peter Frykholm, anestesi/IVA-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Infektionsläkare, docent Jonas Sundén-Cullberg, infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Kontakt

Helena Hervius Askling Anknuten till Undervisning/Handledning