Konferenser och symposier Klimatförändringar och hälsa - Stockholm+50 miljökonferens

2022-06-01 till
2022-06-03 Add to iCal
Stockholm +50 conference
Stockholm+50

Parallellt med 50-årsdagen av FN:s första miljökonferens i Stockholm (2-3 juni) kommer ett gemensamt evenemang samordnas av Världshälsoorganisationen, Karolinska Institutet och flera andra organisationer. I fokus för diskussionerna är det kritiska gränssnittet mellan människor och patogener och de hälsorelaterade existentiella hoten från klimatförändringarna. Sidoevenemang i samband med Stockholm+50 återfinns i agendan nedan.

Sidoevenemang under Stockholm +50

För mer information kring eventet, aktiviteterna runt och engagemang i frågan klimatförändringar och hälsa kontakta Shervin Shahnavaz som initierat och organiserat evenemanget från KI:s sida och som planerar uppföljning under hösten.

Shervin Shahnavaz

Adjunkt

Med Dr, leg. psykolog och leg. psykoterapeut vid Centrum för psykiatriforskning och Centrum för utbildning och forskning vid Karolinska Institutet och Region Stockholm. 

Vice ordförande, Rådet för miljö och hållbar utveckling, Karolinska Institutet.