Intern kurs och fortbildning KLARA - Utbildning Riskbedömning 11 september

2019-09-11 9:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Solna

Den 11 september håller KI utbildning i KLARA Riskbedömning, med hjälp av Nordic Port. Utbildningen hålls på engelska och innefattar både föreläsning och workshop.

Utbildningen innehåller följande delar och tider:

Pass 1 - Lecture KLARA risk assessment

Kl. 09:00 - 12:00

Sal: Inghesalen, Tomtebodavägen 18A,  pl 2 (Widerströmska huset)

Pass 2 - Workshop 1 KLARA risk assessment

Kl. 13:30 - 15:00

Datasal: Enter, Berzelius väg 3, pl 5 (BZ)

Pass 3 - Workshop 2 KLARA risk assessment

Kl. 15:30 - 17:00

Datasal: Enter, Berzelius väg 3, pl 5 (BZ)

Anmälan via KLARA kursportal till de olika passen 

Vid problem med inloggning till KLARA kursportal, kontakta Erik Stenholm på telefon: 08-524 865 29 eller via mail: erik.stenholm@ki.se