Intern kurs och fortbildning KLARA - Utbildning Riskbedömning 10 oktober

2019-10-10 9:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg

Den 10 oktober håller KI utbildning i KLARA Riskbedömning, med hjälp av Nordic Port. Utbildningen hålls på engelska och innefattar både föreläsning och workshop.

Utbildningen innehåller följande delar och tider:

Pass 1 - Lecture KLARA risk assessment

Kl. 09:00 - 12:00

Sal: BM H3 Blå, Alfred Nobels allé 23, entréplan

Pass 2 - Workshop 1 KLARA risk assessment

Kl. 13:30 - 15:00

Datasal: Ursula S301, Alfred Nobels allé 23, pl 3

Pass 3 - Workshop 2 KLARA risk assessment

Kl. 15:30 - 17:00

Datasal: Ursula S301, Alfred Nobels allé 23, pl 3

Anmälan via KLARA kursportal till de olika passen 

Vid problem med inloggning till KLARA kursportal, kontakta Erik Stenholm på telefon: 08-524 865 29 eller via mail: erik.stenholm@ki.se