Annan KI:s Hållbarhetsdag - delta online!

2020-05-07 Add to iCal
Annan Zoom

En hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är nödvändigt för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. I år kommer hållbarhetsdagen att hållas i digital form med fokus på FN:s Globala mål för hållbar utveckling, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Sustainability Day 2020.

På vår eventsida Sustainability Day 2020 (på engelska) hittar du all information om dagen. Alla är välkomna att delta, men om du vill få en kampanjkod för Karma-appen måste du registrera dig. Mer information kommer också skickas ut via e-post.

Hela programmet
Aktivitet När
Webinar: Sustainable consumption – From buying eco-products to building alternative systems of provision. På engelska. Torsdag 7 maj, 12.15-12.45
Webinar: Listen to Alexandra Davidsson from Medveten Konsumtion (Swedish Association for Responsible Consumption) - the NGO behind "White Monday" and "Ekoguiden". På engelska. Torsdag 7 maj, 13.30-14.30
Cykelfix Workshop Online. På svenska och engelska. Torsdag 7 maj, 14.30-15.15
Webinar: Hållbarhetskrav vid inköp och upphandling med Upphandlingsmyndigheten. På svenska. Torsdag 7 maj, 15.00-15.30
Student mingle with KTH Foodtech, Klimatstudenterna KTH and KI Klimatföreningen. På engelska. Torsdag 7 maj, 17.00-18.00
Testa dina kunskaper i SDG-quizen! Hållbara priser till vinnarna. Mer information kommer. Hela dagen!
Instagram-tävling! Hållbara priser till vinnarna. Mer information kommer. Hela dagen - och fler dagar!

Arrangeras av Rådet för miljö och hållbar utveckling vid KI, Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, Friskvården, Akademiska Hus och KF Klimatföreningen KI.

Kontakt

Anna Christiansen Friskvårdsspecialist