Föreläsningar och seminarier KI:s andra konferens om hållbar utveckling

2021-11-17 13:00 - 20:00 Add to iCal
Campus Solna Eva & Georg Klein föreläsningssal, Biomedicum, Solnavägen 9

”Från grundläggande forskning till bättre hälsa för alla
– hur vi får innovationer att nå dem som behöver det”.

Se konferensprogram (uppdaterat 10/11-2021)

Pandemic concept, close up of scientist holdnig and analyzing planet earth

Varmt välkomna att delta i KI:s andra konferens om hållbar utveckling!

  • Lär dig mer om Globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs), hur KI-forskare hanterar SDG-utmaningarna och om den senaste SDG-relaterade forskningen.
  • Få ta del av insikter från biträdande generalsekreteraren vid UNDP, Ulrika Modéer och Agenda 2030 samordnaren vid KI, Michaela Vallin.
  • Lyssna på inspirerande presentationer om hur grundläggande vetenskap och innovativa tekniska lösningar bidrar till Agenda 2030 -ambitionerna.
  • Ta chansen att presentera din forskning i ett SDG-perspektiv i en tvärvetenskaplig kontext. Posterpriser till de bästa postrarna som också visar på hur forskningen länkar till SDG-målen.

Om du har frågor, vänligen kontakta: KI.conference.sdg.2021@akademikonferens.se 

Konferensprogram