Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Writing the popular science summary of your thesis

2022-10-18 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online Zoom

Förmågan att skriva om din forskning på ett sätt som är förståeligt och intressant för allmänheten är en viktig färdighet för alla forskare. De nya KI-riktlinjerna för att skriva sin doktorsavhandling rekommenderar också starkt att du skriver en populärvetenskaplig sammanfattning på engelska.

Workshoppen riktar sig till doktorander som skriver ramberättelse till sin avhandling. Den hålls på engelska men vi pratar även svenska.

Kontakt

Gabriella Ekman Skrivpedagog