Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Writing the popular science summary of your thesis

2022-04-06 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online Zoom

Förmågan att skriva om din forskning på ett sätt som är förståeligt och intressant för allmänheten är en viktig färdighet för alla forskare. Denna workshop ger dig verktyg för och praktisk övning i att anpassa innehåll, struktur och stil när du skriver den populärvetenskapliga sammanfattningen till din doktorsavhandling.

Workshopen riktar sig till doktorander som skriver ramberättelse till sin avhandling. Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Kontakt

Anja Vikingson Bibliotekarie