Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Writing the compilation chapter (”kappa”) for your doctoral thesis

2023-11-23 13:00 - 16:00 Add to iCal
Online Zoom

Att skriva sammanfattningskapitlet eller "kappan" för din avhandling kommer att skilja sig från allt du har skrivit tidigare, inte minst eftersom du skriver för ett annat syfte och en annan publik än en forskningsartikel. Delta i en praktisk workshop där vi diskuterar struktur, syntes och skrivtekniker för kappan.

Workshoppen riktar sig till doktorander som skriver ramberättelse till sin avhandling. Den hålls på engelska men vi pratar även svenska.

Kontakt

Anna Borgström Skrivpedagog