Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Utforma ett grafiskt abstract till din artikel

2024-05-27 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online

Vill du få din forskningsartikel att sticka ut? Vill du ge dina läsare en effektiv och visuellt tilltalande sammanfattning av dina viktigaste resultat? Delta då i denna praktiska workshop för att lära dig hur du skapar ett grafiskt abstract till ditt manuskript!
Workshoppen hålls på engelska men vi pratar också svenska.