Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Systematisk sökning - introduktion till processen att söka efter systematiska översikter och andra evidenssammanställningar

2024-04-10 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online

Vi guidar dig genom processen att söka litteratur för systematiska översikter och andra typer av strukturerade evidenssammanställningar som kräver transparenta och genomtänkta sökningar i flera databaser.
Workshoppen hålls på engelska men vi pratar också svenska.