Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Skriva populärvetenskapligt för allmänheten

2020-10-08 13:00 - 15:00 Add to iCal
Annan Online.

När du skriver om din forskning ska du alltid anpassa din text till de avsedda läsarna – oavsett om de är forskare inom ett annat fält, forskningsfinansiärer eller bara forskningsintresserade i allmänhet.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.