Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Skriva den populärvetenskapliga sammanfattningen av din avhandling

2024-04-16 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online

Förmågan att skriva om sin forskning på ett sätt som är begripligt och intressant för allmänheten är en viktig färdighet för alla forskare. Denna workshop kommer att ge dig modeller för och praktisk övning i att anpassa innehåll, struktur och stil när du skriver den populärvetenskapliga sammanfattningen på engelska för din doktorsavhandling.
Workshoppen hålls på engelska men vi pratar också svenska.

Kontakt

Jenny Siméus Skrivpedagog
+46852484013