Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication

2022-02-03 13:00 - 16:00 Add to iCal
Online Zoom

Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Kontakt

Anja Vikingson Bibliotekarie