Föreläsningar och seminarier KIB Workshop - Research documentation: why, what and where

2022-10-14 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online

Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.

Kontakt

Anja Vikingson Bibliotekarie