Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Research documentation: Why, what and where!

2022-03-21 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online Zoom

Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Kontakt

Anja Vikingson Bibliotekarie