Föreläsningar och seminarier KIB-Workshop: Open Science-databaser

2019-05-28 16:30 - 18:00 Add to iCal
Campus Solna Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket

Under workshopen kommer fyra fritt tillgängliga biomolekylära databaser att presenteras. Du kommer ges möjlighet att utforska två “ELIXIR"-databaser (Europe PMB and Biostudies) som erbjuder textanalys så väl som datapublicerings- och länkningsfunktioner. Vi tittar också närmare på två "genombrotts"-databaser, Open Targets (för drug target validation) och Monarch Initiative (för phenotype comparison) som båda erbjuder nya möjligheter att åskådliggöra komplexa underliggande bevis. Läs mer och anmäl dig på bibliotekets sida.

Dokument

Kontakt

Katarina Amcoff Administratör