Föreläsningar och seminarier KIB-workshop: Muntlig presentation

2019-06-12 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna Synapsen 2, Universitetsbiblioteket

Muntliga presentationer utgör en viktig del av utbytet forskare emellan. Under denna intensiva workshop kommer du att få praktiska råd och konkret feedback för att hjälpa dig att hålla tydliga och intresseväckande presentationer.

Inför workshoppen ombeds du att förbereda dig genom att göra ett utkast till en fem minuter lång presentation. Under workshoppen ges du först råd och verktyg för att förbättra din presentationsteknik, och vi kommer också att diskutera hur du kan hantera eventuell nervositet och tala med klar och tydlig röst när du presenterar. Du kommer sedan ha tid att revidera din presentation innan du framför den inför en skrivpedagog och en liten grupp av stöttande och intresserade doktorander. Till sist kommer du att få konstruktiv feedback från dina lyssnare och på detta sätt kunna förbättra den aktuella presentationen liksom din presentationsteknik i allmänhet.

För att deltagare ska få ut så mycket som möjligt av workshoppen och känna sig bekväma med hela processen har vi begränsat antalet deltagare till åtta. Därför är det viktigt att du bara endast anmäler dig om du har tid att både förbereda dig och delta aktivt i hela under den schemalagda workshoppen. Om du anmäler dig och senare inser att du inte kommer att ha tid att delta ber vi dig att avregistrera dig så snart som möjligt för att lämna plats åt en annan doktorand. Läs mer och anmäl dig här.

Dokument

Kontakt

Katarina Amcoff Administratör