Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Medborgarforskning som arbetsmetod – drivkrafter, utmaningar och fördelar

2020-12-08 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Gröna silhuetter som illustrerar människor i grupp eller antal, population, statistik.

Öppen vetenskap – Open Science – har potentialen att förändra och tillgängliggöra den akademiska forskningen för fler grupper i samhället. Medborgarforskning – Citizen Science – är ett sätt att arbeta med öppen vetenskap och begreppet ingår som en viktig del i EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe.

Karolinska Institutets universitetsbibliotek (KIB) och Vetenskap & Allmänhet (V&A) bjuder nu in till en workshop online på temat medborgarforskning.

Att engagera hela samhället och dess medborgare i forskning kan vara ett effektivt sätt öka genomslaget för ny kunskap och bidra till bättre förståelse för forskningens förutsättningar. Men hur engagerar och samarbetar du med ”medborgarna” i ditt eget forskningsprojekt? Vilka är drivkrafterna, fördelarna och utmaningarna? På den här workshopen får du några av svaren på de frågorna. 

Workshopen hålls på engelska, men arrangörerna talar även svenska. Sista anmälningsdag är 7 december 2020. KI-ID-krävs för anmälan.