Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation

2020-10-27 13:00 - 16:00 Add to iCal
Annan Online.

Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.