Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

2020-10-06 13:00 - 14:00 Add to iCal
Annan Online.

Som doktorand eller handledare på KI har du tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. Förlag använder också detta och liknande verktyg för att granska manuskript. IWorkshopen hålls ur ett verktygsorienterat perspektiv.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.