Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

2020-03-10 13:00 - 14:00 Add to iCal
Campus Solna Ada Lovelace våningsplan 4, Berzelius väg 3

Om du är doktorand eller handledare på KI har du tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. Workshopen hålls ur ett verktygsorienterat perspektiv.