Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: iThenticate – a plagiarism detection software

2023-04-27 13:00 - 14:00 Add to iCal
Online Zoom

Antiplagieringsverktyget iThenticate används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp ett dokument och grundläggande saker ur ett verktygsorienterat perspektiv.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Kontakt